CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH | Email: info@tmh-co.vn / Email: moitruong@tmh-co.vn | |

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Share and Enjoy !

0Shares
0
Chủ giấy chứng nhận TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH (VN)
  Số 373 đường Lý Bôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Số đơn 4-2012-24987
Ngày nộp đơn 07/11/2012

Cấp theo Quyết định số: 27980/QĐ-SHTT, ngày 27/04/2018
Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).0Shares
0