CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH | Email: info@tmh-co.vn / Email: moitruong@tmh-co.vn | |

Xử lý rơm rạ tại đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB tại xã Nguyễn Huệ huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

Sử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB trên đồng ruộng xã Nguyễn Huệ, Đông Triều, Quảng Ninh

Share and Enjoy !

0Shares
0

Các hộ nông dân xã Nguyễn Huệ trực tiếp xử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB trên các thửa ruộng của mình

Sử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB trên đồng ruộng xã Nguyễn Huệ

Sử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB trên đồng ruộng xã Nguyễn Huệ, Đông Triều, Quảng Ninh

Kết quả xử lý rơm rạ bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB tại đồng ruộng xã Nguyễn Huệ huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

Xử lý rơm rạ tại đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB tại xã Nguyễn Huệ huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

Xử lý rơm rạ tại đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB tại xã Nguyễn Huệ huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

Cây lúa được sử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB tại xã Nguyễn Huệ, Đông Triều, Quảng Ninh

Cây lúa được sử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB tại xã Nguyễn Huệ, Đông Triều, Quảng Ninh0Shares
0