CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH | Email: info@tmh-co.vn / Email: moitruong@tmh-co.vn | |

Xử lý rơm rạ tại đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB tại xã Hoàng Quế huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

Các hộ nông dân Hoàng Quế trực tiếp xử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB trên các thửa ruộng của mình

Share and Enjoy !

0Shares
0

Xử lý rơm rạ tại đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh xã Hoàng Quế huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

Xử lý rơm rạ tại đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh xã Hoàng Quế huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh

Các hộ nông dân Hoàng Quế trực tiếp xử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB trên các thửa ruộng của mình

Các hộ nông dân Hoàng Quế trực tiếp xử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB trên các thửa ruộng của mình

Lãnh đạo sở nông nghiệp, trung tâm khuyến nông cùng các phòng ban tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo công ty Linh Lam với chính quyền địa phương chứng kiến cảnh các hộ nông dân đang cấy trên đồng ruộng đã sử dụng vi sinh xử lý rơm rạ trên đồng ruộng (tại xã Hoàng Quế – Đông Triều – Quảng Ninh)

Lãnh đạo Sở Nông Nghiệp, Trung Tâm Khuyến Nông cùng phòng ban tỉnh Quảng Ninh & chính quyền địa phương chứng kiến

Đoàn lãnh đạo tỉnh cùng các phòng ban nghiệp vụ sở nông nghiệp, chi cục tài nguyên môi trường, trung tâm khuyến nông tỉnh, lãnh đạo công ty Môi trường TMH và lãnh đạo địa phương các phòng ban của các huyện – tỉnh Quảng Ninh, tham quan học tập kinh nghiệm về xử lý rơm rạ tại đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh AT-ATB xã Hoàng Quế – Đông Triều – Quảng Ninh

Lấy bùn tại ruộng xem kết quả xử lý rơm rạ trên ruộng (xã Hoàng Quế – Đông Triều – Quảng ninh)

Lấy bùn tại ruộng xem kết quả xử lý rơm rạ trên ruộng (xã Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng ninh)

Kết quả của rơm rạ sau khi đã được xử lý tại đồng ruộng xã Hoàng Quế – Đông Triều – Quảng ninh (rơm rạ đã được phân hủy thành bùn non sau 7 ngày).

Kết quả của rơm rạ sau khi đã được xử lý tại đồng ruộng xã Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng ninh (rơm rạ đã được phân hủy thành bùn non sau 7 ngày).

Mẫu kết quả của hai ruộng có sử dụng vi sinh AT-YTB và không sử dụng vi sinh AT-YTB trong xử lý rơm rạ tại đồng ruộng (xã Hoàng Quế – Đông Triều – Quảng ninh)

Mẫu kết quả của hai ruộng có sử dụng vi sinh AT-YTB và không sử dụng vi sinh AT-YTB trong xử lý rơm rạ tại đồng ruộng (xã Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng ninh)

 

 0Shares
0