CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH | Email: info@tmh-co.vn / Email: moitruong@tmh-co.vn | |

Xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy đốt rác bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB

Lãnh đạo nhà máy chỉ đạo công nhân thực hiện việc sử dụng chế phẩm

Share and Enjoy !

0Shares
0
Đại diện nhà máy rác & giám đốc công ty tại khu vực xử lý của nhà máy
Đại diện nhà máy rác & giám đốc công ty tại khu vực xử lý của nhà máy

 

Khảo sát trong nhà máy, không khí rất ngột ngạt và ô nhiễm
Khảo sát trong nhà máy, không khí rất ngột ngạt và ô nhiễm

 

Sử dụng chế phẩm dung dịch AT-YTB để xử lý ngay mùi trong khu vực nhà máy
Sử dụng chế phẩm dung dịch AT-YTB để xử lý ngay mùi trong khu vực nhà máy

 

Công nhân sử dụng bình phun để phun chế phẩm lên toàn bộ khu vực trong nhà máy
Công nhân sử dụng bình phun để phun chế phẩm lên toàn bộ khu vực trong nhà máy

 

Lãnh đạo nhà máy chỉ đạo công nhân thực hiện việc sử dụng chế phẩm
Lãnh đạo nhà máy chỉ đạo công nhân thực hiện việc sử dụng chế phẩm

 

Khu vực chứa rác rất rộng, cần sử dụng thêm phương tiện hỗ trợ để đưa chế phẩm vào khu vực cần xử lý
Khu vực chứa rác rất rộng & cao, cần sử dụng thêm phương tiện hỗ trợ để đưa chế phẩm vào khu vực cần xử lý

 

Đầu ra cuối cùng sau chu trình xử lý của nhà máy được tiếp tục xử lý bằng chế phẩm vi sinh để không còn gây ô nhiễm nữa
Đầu ra cuối cùng sau chu trình xử lý của nhà máy được tiếp tục xử lý bằng chế phẩm vi sinh để không còn gây ô nhiễm nữa

 0Shares
0