CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH | Email: info@tmh-co.vn / Email: moitruong@tmh-co.vn | |

Xử lý rác ô nhiễm tại con đường rác xã Lưu Kiếm – Thủy Nguyên – Hải Phòng

Lãnh đạo UBND xã Lưu kiếm tới chứng kiến & giám sát hoạt động

Share and Enjoy !

0Shares
0
Hiện trạng con đường rác gây ô nhiễm cho người dân xung quanh.
Hiện trạng con đường rác gây ô nhiễm cho người dân xung quanh.

 

Lãnh đạo UBND xã Lưu kiếm tới chứng kiến & giám sát hoạt động
Lãnh đạo UBND xã Lưu kiếm tới chứng kiến & giám sát hoạt động

 

Phun khử mùi bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB lên khu vực rác
Phun khử mùi bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB lên khu vực rác

 

Xe chở rác vào khu đất tập kết rác
Xe chở rác vào khu đất tập kết rác

 

Rác sau khi được phun đẫm chế phẩm được tập kết vào hố để chôn lấp
Rác sau khi được phun đẫm chế phẩm được tập kết vào hố để chôn lấp

 

Con đường rác đã sạch sẽ và không còn ô nhiễm
Con đường rác đã sạch sẽ và không còn ô nhiễm

 

Chế phẩm vi sinh AT-YTB sẽ phân hủy rác trong hố chôn lấp, không gây ra ô nhiễm môi trường
Chế phẩm vi sinh AT-YTB sẽ phân hủy rác trong hố chôn lấp, không gây ra ô nhiễm môi trường


0Shares
0