CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH | Email: info@tmh-co.vn / Email: moitruong@tmh-co.vn | |

Xử lý rơm rạ trên đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB tại Hải Phòng

Xử lý rơm rạ bằng chế phẩm vi sinh at-ytb

Share and Enjoy !

0Shares
0

Xử lý rơm rạ bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB tại Thủy Nguyên Hải Phòng

Xử lý rơm rạ bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB tại Thủy Nguyên Hải Phòng

Kiểm tra kết quả xử lý rơm rạ bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB sau 7 ngày
(Lưu Kiếm – Thủy Nguyên – Hải Phòng)

Kiểm tra kết quả xử lý rơm rạ bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB sau 7 ngày (Lưu Kiếm - Thủy Nguyên - Hải Phòng)

So sánh cây lúa có sử dụng vi sinh và không sử dụng vi sinh AT-YTB trên đồng ruộng. Kết quả bộ rễ có sử dụng vi sinh phát triển tốt hơn. (Lưu Kiếm – Thủy Nguyên – Hải Phòng)So sánh cây lúa khi sử dụng vi sinh

So sánh cây lúa có sử dụng vi sinh và không sử dụng vi sinh AT-YTB trên đồng ruộng

Cây lúa ở Vĩnh Phúc - Hải Phòng
Cây lúa ở Vĩnh Phúc – Hải Phòng

Lãnh đạo phòng nông nghiệp huyện Thủy Nguyên tham quan kết quả sử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB xử lý rơm rạ trên đồng ruộng (Lưu Kiếm – Thủy Nguyên – Hải Phòng)

Lãnh đạo phòng nông nghiệp huyện Thủy Nguyên tham quan kết quả sử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB xử lý rơm rạ trên đồng ruộng

 0Shares
0