CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH | Email: info@tmh-co.vn / Email: moitruong@tmh-co.vn | |

Chế phẩm vi sinh DTS-YTB chai 1000ml

Xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản

Danh mục: Ứng dụng: THỦY SẢNQuy mô: Lớn | Trung bình | Nhỏ Từ khóa: , ,

Quy cách

Dạng chế phẩm

Dạng dung dịch

Đơn vị tính

Chai

Dung tích

1000ml

0Shares
0